Home  >   RATKAISUT  >>   Liiketoimintatieto     

Liiketoimintatieto

"Mittaa se mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi se, mitä ei voida mitata."  Galileo Galilei, 1610

Informaationhallinta on rahtikirjan auditoinnin ja maksutoimintojen, kuljetustenhallintajärjestelmien tai minkä tahansa muun toimitusketjun ratkaisun tärkein yksittäinen tuotannontekijä. CTSI-Globalin asiantuntemus toimitusketjun hallinnassa on vailla vertaa tällä teollisuudenalalla. CTSI-Global ei tuota asiakkaalle pelkästään täsmällisesti ajoitettua online-tietoa vaan tarjoaa vieläkin enemmän, kuten työkalut analyyttiseen raportointiin, graafien muodostukseen, kartoitukseen, läpivalaisuun, mallintamiseen ja vertaisarviointiin, mitkä kaikki ovat tarpeellisia jatkuvatoimisen liiketoimintaprosessin optimoimiseksi. 

Standardiraportointi ja Ad Hoc Online -raportointi

Executive Dashboard

CTSI-Global tekee yli viikko-, kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosiraporttia kaikilla alueilla. CTSI-Global voi toimittaa asiakkaille tiettyyn aikaan perustuvia tai toistuvia raportteja lähes mistä tahansa logistisen operaation aihepiiristä koskien kaikkia kuljetusmuotoja ja kuljetusliikkeitä. Asiakkaat voivat valita näistä raporteista haluamansa tai mukauttaa ne omien liiketoimintavaatimustensa mukaan.

Mitkä tahansa asiakastiedot -- kuten kuljetusliikkeet, sopimukset, reittioppaat, sijaintipaikka, tilaus, varasto, kuljetus, tapahtumanhallinta, laskuerittely, kustannuspaikkakoodaus ja logiikka, auditointilogiikka, maksutiedot tai maksutila -- voidaan toimittaa valtuutettujen käyttäjien saataville. Asiakkaat voivat määritellä erilaisten perusteiden kuten alueen, divisioonan tai osaston mukaan, mitkä käyttäjät saavat nähtäväkseen minkin sovelluksen ja datasarjan.

Standardimallisen online-raportin lisäksi CTSI-Global tarjoaa asiakkaiden käyttöön Ad Hoc Online -raportointitoiminnon, jonka avulla asiakkaat voivat luoda lähes mitä tahansa logistiikka- tai rahoitusraportteja minuuteissa. Pikaverkkokyselyn työkalujen avulla käyttäjät voivat poimia verkon kautta tietoja CTSI-Global tallentamista ja ylläpitämistä tietovarastoista ilman aikarajoituksia. Analyyttinen suorituskyky paranee merkittävästi CTSI-Globalin tietovaraston avulla. Kyselyliitäntä tarjoaa käyttäjäystävällisen tavan pikakyselyiden, raporttien, kartoitusten ja graafien muodostamiseen.

Tietovarastointi ja verkkopohjainen analysointi

Useimmat asiakkaat ovat havainneet, että CTSI-Globalin monivuotinen tietojen varastointi sekä verkkopohjaiset analyyttiset työkalut ovat poistaneet tarpeen manuaalisen analysoinnin ja raportoinnin omiin datavienteihin. CTSI-Global tarjoaa asiakkailleen myös perinteiset toiminnot kaiken tyyppisten tietojen viemiseksi tavanomaiseen Excel-tiedostoon pieniä tietosarjoja varten ja kortistotiedostoihin suurempia tietopyyntöjä varten.

Liiketoimintatiedon ohjelmistopalvelujen (Software-as-a-Service) sovelluksia ovat:

 • Online-raportointi
  • Täydellinen Sarbanes-Oxley-yhteensopiva raportointi monen vuoden online-tietovarastoinnilla sekä standardityyppistä että pika-analysointia varten

 • Kuljetusliikkeen raporttikortti
  • Tiivistetyn informaation tuottaminen kuljetusliikkeiden suoritteiden tarkastelua ja vertailua varten mukaan lukien tehokkuus, laskutustäsmällisyys ja vaatimukset

 • Johtoportaan valvontapöytä
  • Tärkeimpien suorituskykymittareiden (KPI) graafinen näyttö ja läpivalaiseva tarkastelu haluttujen vastausten saamiseksi

 • Mallinnus
  • Kyky analysoida kaiken tyyppisiä "mitä jos?" -skenaarioita erilaisten kuljetusmuotojen, arvoasteikkojen, palvelujen ja lähetyspaikkavaihtoehtojen vertailemiseksi