Maksunkäsittely

Täydellinen prosessinjäljitys ja käteisenhallintajärjestelmä, joka takaa kaikkien rahtimaksujen lähtemisen sopimusohjeiden mukaisesti

CTSI-Globalin Sarbanes-Oxley-yhteensopiva käteisenhallintajärjestelmä valvoo tarkasti jokaista kuljetusliikkeiden kanssa tehtyä sopimusta, mikä mahdollistaa maksamisen oikeaan aikaan ja tarkalleen neuvoteltujen maksuehtojen mukaisesti. Täydellinen prosessinjäljitys ja käteisenhallinta takaa sen, että kaikki maksut lähtevät ajoissa ja sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Yksityiskohtainen maksujaksoraportti on nähtävillä verkossa erikseen prosessin jokaista vaihetta varten:

  • Lähetyspäivästä laskuun
  • Laskun saapumisesta käsittelyyn
  • Käsittelystä rahoitusvaraukseen
  • Rahoitusvarauksesta maksuun

Poikkeamien hallinta ja kuljetusliiketuki ovat niinikään nähtävillä verkossa jokaisen prosessin tilan osalta sekä rahtilaskun yksityiskohtaisella erittelyllä, shekin numerolla ja toteutuneen tapahtuman päiväyksellä. CTSI-Global toimii läheisesti yhteistyössä asiakkaiden ja kuljetusliikkeiden kanssa tavoitteena tarkka, tehokas ja täsmällinen rahtimaksujen käsittely.

CTSI-Globalin maksukäsittelypalveluiden tärkeimmät piirteet ovat:

  • Sarbanes-Oxley-yhteensopivuus
  • Käteisenhallinta
  • Online-maksujaksojen erittely
  • Useita päätöspäiviä
  • Rahoituskertymät
  • Kuljetusliikkeen tuki