Home  >   PALVELUT         

Palvelut

Korkealaatuiset palvelut, jotka tekevät logistiikan hallinnasta, kansainvälisistä lähetyksistä ja laskujen käsittelystä niin saumattomia kuin mahdollista

CTSI-Global luo kaikista palveluistaan asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksiin ja toimitusketjun tarpeisiin mukautettuja prosesseja. Joustavuus, online-pohjainen teknologia, globaali verkosto ja konsulttialan asiantuntemus ovat vailla vertaa tällä teollisuuden alalla.

Korkeimman tason Sarbanes-Oxley-yhteensopiva auditointi ja maksuliikenne

CTSI-Global on tuonut logistiikkaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä yrityksen kasvaessa tavanomaisesta rahdin maksajasta merkittäväksi globaalin toimitusketjun ratkaisujen tuottajaksi.  Tämä menestyksen myötä tärkeimmäksi tavoitteeksemme on tullut kasvaa tasaisesti kaikilla globaalin toiminnan markkinoilla.  Kyky yhdistää "kahden maailman parhaat puolet" on eräs tärkeimpiä syitä siihen, että niin monet yritykset ovat valinneet CTSI-Globalin kumppanikseen parhaiden ratkaisujen löytämiseen. Kokonaisvaltaisen analyysin jälkeen CTSI-Global voi keskittyä kunkin asiakkaan rahdinmaksutarpeisiin ja perustaa menettelytapoja, jotka täyttävät rahdinmaksun ja liiketoimintatiedon kaikki tärkeimmät vaatimukset kilpailukykyiseen hintaan.

Globaalin toimitusketjun hallinta

Logistiikan, MIS-toiminnan, teknologian, laskentatoimen ja auditoinnin osastomme omaavat syvällisen asiantuntemuksen kaikista kuljetusmuodoista ja takaavat, että asiakkaiden säästöt ovat maksimaalisen suuria. Henkilökuntamme on työskennellyt toimitusketjun eri aloilla vuosikymmenien ajan ja hankkinut yritykseemme laaja-alaista osaamista rahtikirjan käsittelystä, esimaksujen auditoinnista, online-raportointityökaluista, tietovarastojen hallinnasta, toimitusketjun hallinnan työkaluista sekä kuljetusliikkeiden vertaisarvioinnista.

CTSI-Global sitoutuu hallinta- ja konsultointityöhön pyrkiessään analysoimaan jokaisen asiakkaan omien yksilöllisten kuljetustoimintojen pohjalta.  Sen ansiosta CTSI-Global pystyy esittelemään asiakkaalle uusia liiketoimintaprosessin optimointiin tähtääviä aloitteita neljännesvuosittaisen liiketoimintakatsauksen yhteydessä ja auttaa parantamaan kokonaistehokkuutta, laatua ja säästöjä. Sen lisäksi CTSI-Global pitää vuosittaisen asiakasryhmätapaamisen, jossa asiakkaat, kuljetusliikkeet ja palveluntarjoajat keskustelevat yhdessä päivänpolttavista aiheista ja ajatuksista palvelu- ja teknologiahyötyjen parantamiseksi.

CTSI-Global on saavuttanut markkinajohtajuuden tarjoamalla asiakastukea ja sitoutumista, johtavaa teknologiaa ja toimivampaa palvelua.

CTSI-Globalin palveluiden tärkeimmät piirteet ovat:


Huomioi myös CTSI-Globalin Rahti-indeksi teollisuuden viisivuotista analyysiä varten.